Werkgroep Cultureel Patrimonium: in 2002 opgericht binnen de Stedelijke Cultuurraad.

Doel: sensibilisering van de publieke opinie en de overheid en samenwerking op het vlak van de instandhouding van ons bouwkundig en cultuurhistorisch patrimonium in het algemeen en militair patrimonium in het bijzonder. Meewerken aan de publicaties van de wandelfolders waarbij telkens een bepaald thema en deelgemeente aan bod komt. De werkgroep werkt ook mee aan de inventarisatie van het funerair erfgoed en de voormalige kerk- en pestwegels. De werkgroep bestaat uit leden die rechtstreeks bindingen hebben met erfgoedverenigingen doch ook uit personen die uit louter persoonlijke interesse meewerken. De leden doen aan onderzoek te velde en geven adviezen aan het stadsbestuur.

De leden van de Werkgroep Cultureel Patrimonium zullen vrijwillig en onbaatzuchtig, maar ook kritisch verder blijven ijveren om het doel dat zij sedert 2002 nastreven te bereiken. Zij zijn ervan overtuigd dat een actieve samenwerking tussen de werkgroep, de verenigingen en het beleid daadwerkelijk en constructief kan bijdragen tot een integrale monumentenzorg.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via e-mail.

Publicaties:
Folders

De voorbije tien jaar adviseerde de Werkgroep Cultureel Patrimonium meermaals de stad voor het nemen van initiatieven i.v.m. restauratie en/of renovatie van de militaire vestingrestanten. Dit resulteerde in 2004-2005 in de restauratie van munitiebunker 26 aan de Brusselse Poort.


Op 8 mei 2005 stuurde de werkgroep een brief naar het stadsbestuur: bemerkingen i.v.m. de Hollandse Kazerne, motivering van ons voorstel 'Herbestemming'. Dit voorstel omvatte tevens de creatie van 169 parkeerplaatsen als compensatie voor het verlies van 101 parkeerplaatsen op de vroegere Grote Markt. Dit betekende een aangroei van meer dan 60 %. Dit ontwerp streefde enerzijds parkings en anderzijds groen na.


Voorstel voor de heraanleg van het Kazerneplein